παραμανίζω

παραμανίζω
(στον Ερωτόκρ.) οργίζομαι πάρα πολύ, θυμώνω υπερβολικά.
[ΕΤΥΜΟΛ. < παρ(α)-* + μανίζω «θυμώνω»].

Dictionary of Greek. 2013.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”